Cadeaubon Voorwaarden

In aanvulling op de Algemene Voorwaarden zijn deze Cadeaubon Voorwaarden van toepassing op door Eau so You uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een Eau so You cadeaubon aanvaardt u deze Cadeaubon Voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

Artikel 1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Eau so You uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronisch als gedrukt, als papieren cadeaubonnen, evenals cadeaukaarten. hierna gezamenlijk: “Cadeaubon(nen)”) die worden verkocht door Eau so You en door Eau so You aangewezen derde partijen.

Artikel 2
Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts éénmaal verstrekt. U dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Eau so You te worden verstrekt. Eau so You behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door Eau so You of een door Eau so You aangewezen derde partij aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een Cadeaubon bij een derde partij is gekocht, dient u de kassabon en het opwaardeerbewijs zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan Eau so You te overleggen.

Artikel 3
Om een Cadeaubon te gebruiken dient u de door u geselecteerde producten in de “winkelwagen” te plaatsen. Tijdens het afreken proces vult u bij kortingsbon de exacte code in.

Artikel 4
De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de Cadeaubonnen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.

Artikel 5
Cadeaubonnen uitgegeven door Eau so You en/of door Eau so You aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar ter zake van aankopen via www.eausoyou.com.

Artikel 6
Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

Artikel 7
Het is niet mogelijk een Eau so You Cadeaubon op www.eausoyou.com te bestellen en deze te betalen met een Cadeaubon.

Artikel 8
U ontvangt geen rente op uw Eau so You Cadeaubon en Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.

Artikel 9
Eventuele restwaarde van de Cadeaubon kan niet meer worden gebruikt voor volgende bestellingen. Zorg er dus voor dat u het gehele Cadeaubon bedrag opmaakt. De cadeaubon dekt geen eventuele verzendkosten.

Artikel 10
Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon, dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: iDeal of Overschrijving per bank.

Artikel 11
Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

Artikel 12 
Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.

Artikel 13
Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

Artikel 14
Deze Cadeaubon Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de Cadeaubon Voorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde Cadeaubon Voorwaarden.

‘s-Hertogenbosch, Februari 2014 (versie CV-2014.1)

Missoni
James Bond 007